Artikel 99
EU-AVG
"Inwerkingtreding en toepassing"

1. Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Zij is van toepassing met ingang van 25 mei 2018.