Članak 99
EU Opća uredba o zaštiti podataka
"Stupanje na snagu i primjena"

1. Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Primjenjuje se od 25. svibnja 2018.