Artykuł 99
UE ogólne rozporządzenie o ochronie danych
"Wejście w życie i stosowanie"

1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.