cikk 99
EU általános adatvédelmi rendelet
"Hatálybalépés és alkalmazás"

(1) Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!(2) Ezt a rendeletet 2018. május 25-től kell alkalmazni.