Článek 99
EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů
"Vstup v platnost a použitelnost"

1. Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Toto nařízení se použije ode dne 25. května 2018.