Artikolu 99
UE Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data
"Dħul fis-seħħ u applikazzjoni"

1. Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Huwa għandu japplika mill-25 ta' Mejju 2018.