Artikkel 99
EL isikuandmete kaitse üldmäärus
"Jõustumine ja kohaldamine"

1. Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Seda kohaldatakse alates 25. maist 2018.