straipsnis 99
ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas
"Įsigaliojimas ir taikymas"

1. Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Jis taikomas nuo 2018 m. gegužės 25 d.