Articolul 99
UE Regulamentul general privind protecția datelor
"Intrare în vigoare și aplicare"

(1) Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!(2) Prezentul regulament se aplică de la 25 mai 2018.