Člen 99
EU Splošna uredba o varstvu podatkov
"Začetek veljavnosti in uporaba"

1. Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Uporablja se od 25. maja 2018.