Airteagal 99
AE An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí
"Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm"

1. Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Beidh feidhm aige ón 25 Bealtaine 2018.