Artikel 31
EU allmän dataskyddsförordning
"Samarbete med tillsynsmyndigheten"


=> administrative fine: Art. 83 (4) lit a
Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet samt, i tillämpliga fall, deras företrädare ska på begäran samarbeta med tillsynsmyndigheten vid utförandet av dennes uppgifter.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!