Článok 31
EÚ všeobecné nariadenie o ochrane údajov
"Spolupráca s dozorným orgánom"


=> administrative fine: Art. 83 (4) lit a
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ a v príslušnom prípade ich zástupcovia na požiadanie spolupracujú s dozorným orgánom pri výkone jeho úloh.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!