pants 31
ES Vispārīgā datu aizsardzības regula
"Sadarbība ar uzraudzības iestādi"


=> administrative fine: Art. 83 (4) lit a
Pārzinis un apstrādātājs un attiecīgā gadījumā pārziņa vai apstrādātāja pārstāvis pēc pieprasījuma sadarbojas ar uzraudzības iestādi tās uzdevumu izpildē.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!