Articolul 31
UE Regulamentul general privind protecția datelor
"Cooperarea cu autoritatea de supraveghere"


=> administrative fine: Art. 83 (4) lit a
Operatorul și persoana împuternicită de operator și, după caz, reprezentantul acestora cooperează, la cerere, cu autoritatea de supraveghere în îndeplinirea sarcinilor lor.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!