straipsnis 31
ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas
"Bendradarbiavimas su priežiūros institucija"


=> administrative fine: Art. 83 (4) lit a
Duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas, taip pat, jei taikoma, jų atstovai, gavę prašymą bendradarbiauja su priežiūros institucija jai vykdant savo užduotis.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!