Artykuł 31
UE ogólne rozporządzenie o ochronie danych
"Współpraca z organem nadzorczym"


=> administrative fine: Art. 83 (4) lit a
Administrator i podmiot przetwarzający oraz – gdy ma to zastosowanie – ich przedstawiciele na żądanie współpracują z organem nadzorczym w ramach wykonywania przez niego swoich zadań.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!