Член 31
EC Общ регламент относно защитата на данните
"Сътрудничество с надзорния орган"


=> administrative fine: Art. 83 (4) lit a
При поискване администраторът и обработващият лични данни и — когато това е приложимо — техните представители си сътрудничат с надзорния орган при изпълнението на неговите задължения.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!