Artikolu 31
UE Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data
"Kooperazzjoni mal-awtorità superviżorja"


=> administrative fine: Art. 83 (4) lit a
Il-kontrollur u l-proċessur u, fejn applikabbli, ir-rappreżentanti tagħhom, għandhom jikkooperaw, fuq talba, mal-awtorità superviżorja fit-twettiq tal-kompiti tagħhom.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!