Artikkel 31
EL isikuandmete kaitse üldmäärus
"Koostöö järelevalveasutusega"


=> administrative fine: Art. 83 (4) lit a
Vastutav töötleja ja volitatud töötleja ning asjakohasel juhul vastutava töötleja või volitatud töötleja esindaja teeb oma ülesannete täitmise käigus taotluse korral koostööd järelevalveasutusega.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!