Airteagal 31
AE An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí
"Comhar leis an údarás maoirseachta"


=> administrative fine: Art. 83 (4) lit a
Comhoibreoidh an rialaitheoir agus an próiseálaí agus, i gcás inarb infheidhme, a n-ionadaithe, arna iarraidh sin, leis an údarás maoirseachta chun a chuid cúraimí a chomhlíonadh.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!