Artikel 31
EF generel forordning om databeskyttelse
"Samarbejde med tilsynsmyndigheden"


=> administrative fine: Art. 83 (4) lit a
Den dataansvarlige og databehandleren samt, hvis det er relevant, deres repræsentanter samarbejder efter anmodning med tilsynsmyndigheden i forbindelse med udførelsen af dens opgaver.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!