Artikel 31
EU-AVG
"Medewerking met de toezichthoudende autoriteit"


=> administrative fine: Art. 83 (4) lit a
De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker en, in voorkomend geval, hun vertegenwoordigers, werken desgevraagd samen met de toezichthoudende autoriteit bij het vervullen van haar taken.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!