Článek 31
EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů
"Spolupráce s dozorovým úřadem"


=> administrative fine: Art. 83 (4) lit a
Správce a zpracovatel a případný zástupce správce nebo zpracovatele spolupracují na požádání s dozorovým úřadem při plnění jeho úkolů.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!