Airteagal 16
AE An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí
"An ceart go ndéanfaí ceartúcháin"


=> Airteagal: 5, 12, 19
=> úir: 65
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit b
Beidh sé de cheart ag an ábhar sonraí go gceartóidh an rialaitheoir sonraí pearsanta míchruinne a bhaineann leis nó léi gan aon mhoill mhíchuí. Agus na críocha dár ndearnadh an phrósieáil a gcur san áireamh, beidh sé de cheart ag an ábhar sonraí go ndéanfar sonraí neamhiomlána a chomhlánú, lena n-áirítear de bhíthin soláthair ráitis fhorlíontaigh.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!