Artykuł 16
UE ogólne rozporządzenie o ochronie danych
"Prawo do sprostowania danych"


=> Artykuł: 5, 12, 19
=> Podstawowe: 65
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit b
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!