pants 16
ES Vispārīgā datu aizsardzības regula
"Tiesības labot"


=> pants: 5, 12, 19
=> iemesls: 65
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit b
Datu subjektam ir tiesības panākt, lai pārzinis bez nepamatotas kavēšanās labotu neprecīzus datu subjekta personas datus. Ņemot vērā apstrādes nolūkus, datu subjektam ir tiesības panākt, lai nepilnīgi personas dati tiktu papildināti, tostarp sniedzot papildu paziņojumu.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!