straipsnis 16
ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas
"Teisė reikalauti ištaisyti duomenis"


=> straipsnis: 5, 12, 19
=> Priežastis: 65
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit b
Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų netikslius su juo susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys, be kita ko, pateikdamas papildomą pareiškimą.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!