Artikel 16
EF generel forordning om databeskyttelse
"Ret til berigtigelse"


=> Artikel: 5, 12, 19
=> årsag: 65
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit b
Den registrerede har ret til at få urigtige personoplysninger om sig selv berigtiget af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse. Den registrerede har under hensyntagen til formålene med behandlingen ret til få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger, bl.a. ved at fremlægge en supplerende erklæring.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!