Artikolu 16
UE Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data
"Dritt għar-rettifika"


=> Artikolu: 5, 12, 19
=> raġuni: 65
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit b
Is-suġġett tad-data għandu d-dritt li jikseb mingħand il-kontrollur mingħajr dewmien żejjed ir-rettifika ta' data personali li tikkonċerna lilu li ma tkunx eżatta. B'kont meħud tal-għanijiet tal-ipproċessar, is-suġġett tad-data għandu d-dritt li jikseb il-kompletezza tad-data personali mhux kompluta, inkluż billi jipprovdi dikjarazzjoni supplimentari.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!