Artikkel 16
EL isikuandmete kaitse üldmäärus
"Õigus andmete parandamisele"


=> Artikkel: 5, 12, 19
=> põhjus: 65
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit b
Andmesubjektil on õigus nõuda, et vastutav töötleja parandaks põhjendamatu viivituseta teda puudutavad ebaõiged isikuandmed. Võttes arvesse andmete töötlemise eesmärke, on andmesubjektil õigus nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist, sealhulgas täiendava õiendi esitamise teel.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!