Artikel 16
EU allmän dataskyddsförordning
"Rätt till rättelse"


=> Artikel: 5, 12, 19
=> Grundläggande: 65
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit b
Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, ska den registrerade ha rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!