Articolul 16
UE Regulamentul general privind protecția datelor
"Dreptul la rectificare"


=> Articolul: 5, 12, 19
=> motiv: 65
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit b
Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!