Článek 16
EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů
"Právo na opravu"


=> Článek: 5, 12, 19
=> důvod: 65
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit b
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!