Článek 19
EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů
"Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování"


=> Článek: 30
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit b
Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.