Artikkel 19
EL isikuandmete kaitse üldmäärus
"Kohustus teatada isikuandmete parandamisest, kustutamisest või isikuandmete töötlemise piiramisest"


=> Artikkel: 30
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit b
Vastutav töötleja edastab teabe isikuandmete parandamise, kustutamise või isikuandmete töötlemise piiramise kohta vastavalt artiklile 16, Artikkel 17 lõikele 1 ja artiklile 18 kõigile vastuvõtjatele, kellele isikuandmed on avaldatud, välja arvatud juhul, kui see osutub võimatuks või nõuab ebaproportsionaalseid jõupingutusi. Vastutav töötleja teavitab andmesubjekti nendest vastuvõtjatest andmesubjekti taotlusel.