Artikel 19
EU allmän dataskyddsförordning
"Anmälningsskyldighet avseende rättelse eller radering av personuppgifter och begränsning av behandling"


=> Artikel: 30
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit b
Den personuppgiftsansvarige ska underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av personuppgifter eller begränsningar av behandling som skett i enlighet med artiklarna 16, 17.1 och 18, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medföra en oproportionell ansträngning. Den personuppgiftsansvarige ska informera den registrerade om dessa mottagare på den registrerades begäran.