artikla 19
EU yleinen tietosuoja-asetus
"Henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus"


=> artikla: 30
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit b
Rekisterinpitäjän on ilmoitettava kaikenlaisista artikla 16, artikla 17 1 kohdan ja artikla 18 mukaisesti tehdyistä henkilötietojen oikaisuista, poistoista tai käsittelyn rajoituksista jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle näistä vastaanottajista, jos rekisteröity sitä pyytää.