Член 16
EC Общ регламент относно защитата на данните
"Право на коригиране"


=> Член: 5, 12, 19
=> основание: 65
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit b
Субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!