pants 94
ES Vispārīgā datu aizsardzības regula
"Direktīvas 95/46/EK atcelšana"


=> iemesls: 171
1. Direktīvu 95/46/EK atceļ no 2018. gada 25. maija.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo regulu. Atsauces uz Darba grupu personu aizsardzībai attiecībā uz personas datu apstrādi, kas izveidota ar Direktīvas 95/46/EK pants 29, uzskata par atsaucēm uz Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju, kas izveidota ar šo regulu.