Článek 94
EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů
"Zrušení směrnice 95/46/ES"


=> důvod: 171
1. Směrnice 95/46/ES se zrušuje s účinkem ode dne 25. května 2018.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na toto nařízení. Odkazy na pracovní skupinu pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů zřízenou článkem 29 směrnice 95/46/ES se považují za odkazy na Evropský sbor pro ochranu osobních údajů zřízený tímto nařízením.