Airteagal 94
AE An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí
"Treoir 95/46/CE a aisghairm"


=> úir: 171
1. Déantar Treoir 95/46/CE a aisghairm an 25 Bealtaine 2018.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Déanfar aon tagairtí don Treoir aisghairthe a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo. Déanfar aon tagairtí don Mheitheal um Chosaint Daoine Aonair i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil a bunaíodh le hAirteagal 29 de Threoir 95/46/CE a fhorléiriú mar thagairtí don Bhord Eorpach um Chosaint Sonraí a bhunaítear leis an Rialachán seo.