Airteagal 29
AE An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí
"Próiseáil faoi údarás an rialaitheora nó an phróiseálaí"


=> administrative fine: Art. 83 (4) lit a
An próiseálaí ná aon duine atá ag gníomhú faoi údarás an rialaitheora nó an phróiseálaí, agus a bhfuil rochtain aige nó aici ar shonraí pearsanta, ní dhéanfaidh sé nó sí na sonraí sin a phróiseáil ach amháin ar threoracha a fháil chuige sin ón rialaitheoir, mura rud é go n-éilítear sin le dlí an Aontais nó le dlí Ballstáit.
=> Airteagal: 32

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!