straipsnis 94
ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas
"Direktyvos 95/46/EB panaikinimas"


=> Priežastis: 171
1. Direktyva 95/46//EB panaikinama nuo 2018 m. gegužės 25 d.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šį reglamentą. Nuorodos į Direktyvos 95/46/EB 29 straipsniu įsteigtą Darbo grupę asmenų apsaugai tvarkant asmens duomenis laikomos nuorodomis į šiuo reglamentu įsteigtą Europos duomenų apsaugos valdybą.