Articolul 94
UE Regulamentul general privind protecția datelor
"Abrogarea Directivei 95/46/CE"


=> motiv: 171
(1) Decizia 95/46/CE se abrogă cu efect de la 25 mai 2018.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!(2) Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament. Trimiterile la Grupul de lucru pentru protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal instituit prin articolul 29 din Directiva 95/46/CE se interpretează ca trimiteri la Comitetul european pentru protecția datelor instituit prin prezentul regulament.