Članak 94
EU Opća uredba o zaštiti podataka
"Stavljanje izvan snage Direktive 95/46/EZ"


=> Razlog: 171
1. Direktiva 95/46/EZ stavlja se izvan snage s učinkom od 25. svibnja 2018.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Upućivanja na direktivu koja je stavljena izvan snage tumače se kao upućivanja na ovu Uredbu. Upućivanja na Radnu skupinu o zaštiti pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka osnovanu Članak 29. Direktive 95/46/EZ tumače se kao upućivanja na Europski odbor za zaštitu podataka osnovan ovom Uredbom.