Člen 94
EU Splošna uredba o varstvu podatkov
"Razveljavitev Direktive 95/46/ES"


=> Razlog: 171
1. Direktiva 95/46/ES se razveljavi z učinkom od 25. maja 2018.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Sklicevanja na razveljavljeno direktivo se štejejo kot sklicevanja na to uredbo. Sklicevanja na Delovno skupino za varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ustanovljeno s Člen 29 Direktive 95/46/ES, se štejejo kot sklicevanja na Evropski odbor za varstvo podatkov, ustanovljen s to uredbo.