Artikkel 94
EL isikuandmete kaitse üldmäärus
"Direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamine"


=> põhjus: 171
1. Direktiiv 95/46/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates 25. maist 2018.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale määrusele. Viiteid direktiivi 95/46/EÜ Artikkel 29 alusel loodud töörühmale üksikisikute kaitseks seoses isikuandmete töötlemisega käsitatakse viidetena käesoleva määrusega loodud Euroopa Andmekaitsenõukogule.