Artikkel 29
EL isikuandmete kaitse üldmäärus
"Töötlemine vastutava töötleja ja volitatud töötleja volituse alusel"


=> administrative fine: Art. 83 (4) lit a
Volitatud töötleja ja vastutava töötleja või volitatud töötleja volituse alusel tegutsevad isikud, kellel on juurdepääs isikuandmetele, tohivad isikuandmeid töödelda ainult vastutava töötleja juhiste alusel, välja arvatud juhul, kui liidu või liikmesriigi õigus neid selleks kohustab.
=> Artikkel: 32

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!