Articolul 29
UE Regulamentul general privind protecția datelor
"Desfășurarea activității de prelucrare sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator"


=> administrative fine: Art. 83 (4) lit a
Persoana împuternicită de operator și orice persoană care acționează sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator care are acces la date cu caracter personal nu le prelucrează decât la cererea operatorului, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern îl obligă să facă acest lucru.
=> Articolul: 32

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!